integrated exhaust ventilation system


integrated exhaust ventilation system
bendroji traukiamosios ventiliacijos sistema statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Uždaroji ventiliacijos sistema su šliuzais, kameromis, gaubtais, talpyklomis ir t. t., kuria sulaikomos cheminės medžiagos uždarosios funkcinės sistemos vidinėje dalyje. Technologinės angos turi būti kuo mažesnės. Traukos galia ir ventiliacijos sistema turi būti suprojektuotos taip, kad traukos bloko neigiamojo slėgio pakaktų visoms esančioms dujoms, garams ir (ar) dulkėms sugauti ir pašalinti. Ištrauktos pavojingos medžiagos neturi vėl patekti į darbo aplinką. Taigi pavojingoms medžiagoms neleidžiama iš uždarosios funkcinės sistemos patekti į darbo aplinką. atitikmenys: angl. integrated exhaust ventilation system šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-598/V-966 „Dėl pranešimų apie tiekiamas rinkai naujas chemines medžiagas tvarkos aprašo ir cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5452); Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 727/V-809/4-493 „Dėl Pranešimų apie tiekiamas į rinką naujas chemines medžiagas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 36-1199); Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • system — noun 1 set of ideas/rules for organizing sth ADJECTIVE ▪ current, existing ▪ We re looking to replace the existing system. ▪ modern, new ▪ old fashioned …   Collocations dictionary

  • Dedicated outdoor air system — A dedicated outdoor air system (DOAS) is a type of HVAC system that consists of two parallel systems: (1) a dedicated outdoor air ventilation system that handles latent loads and (2) a parallel system to handle sensible loads.[1] The graph on the …   Wikipedia

  • Natural ventilation — The ventilation system of a regular earthship. Natural ventilation is the process of supplying and removing air through an indoor space without using mechanical systems. It refers to the flow of external air to an indoor space as a result of wind …   Wikipedia

  • bendroji traukiamosios ventiliacijos sistema — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Uždaroji ventiliacijos sistema su šliuzais, kameromis, gaubtais, talpyklomis ir t. t., kuria sulaikomos cheminės medžiagos uždarosios funkcinės sistemos vidinėje dalyje. Technologinės angos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Honda Legend — This page is about this vehicle s Japanese model. See Acura Legend and Acura RL for information on the North American model. Sections of this article are translated from Japanese Wikipedia. Honda Legend …   Wikipedia

  • Ford Torino — Infobox Automobile name=Ford Torino 1970 Ford Torino Cobra SportsRoof manufacturer=Ford Motor Company production=1968 ndash;1976 class=Intermediate layout= FR layout assembly=Atlanta, Georgia Lorain, Ohio Chicago, Illinois predecessor=Ford… …   Wikipedia

  • Chevrolet Caprice — 1976 Chevrolet Caprice Classic Landau Coupe Manufacturer Chevrolet (1964 1996) Holden (2011 present) Production …   Wikipedia

  • Crankcase — For other uses, see Crankcase (disambiguation). De Dion Bouton engine from about 1905, in which can clearly be seen a discrete crankcase with upper and lower halves (each a casting), with the bottom half constituting both part of the main bearing …   Wikipedia

  • Chevrolet Corvette C5 Z06 — This article is about the Chevrolet Corvette C5 Z06. For general Corvette Z06 information, see Chevrolet Corvette Z06. C5 Z06 Manufacturer C …   Wikipedia

  • Passive house — The term passive house ( Passivhaus in German) refers to the rigorous, voluntary, Passivhaus standard for energy use in buildings. It results in ultra low energy buildings that require little energy for space heating or cooling. [… …   Wikipedia